Blålusern EKO

Ekologisk blålusern - OptiVall

  • Blålusern är en buskig ört
  • God torktålighet & Strukturförbättring
  • Snabb tillväxttakt & God avkastningsförmåga

Blålusern EKO är en buskig ört med en djup pålrot, god torktålighet och strukturförbättring som följd. Blålusern EKO:s etablering är långsam, men väl inrättad, har den en snabb tillväxttakt som kräver en intensiv skördestrategi. Arten vill ha väldränerade jordar och ett högt pH, över 6.0 – 6,5. (Blålusern EKO omtalas även i “folkmun” som kort och gott “lusern”).

Blålusern EKO:s tillväxtpunkt ligger i stjälkbasen vilket gör den känslig för packningsskador till följd av tunga maskiner eller betestramp. Arten har god uthållighet och avkastningsförmåga, både gällande protein- och torrsubstansskörd.

Vid problem med rotröta i rödklöver (med klövertrötthet som följd) kan det vara idé att välja en vallblandning med blålusern för att bibehålla baljväxtandelen under vallens liggtid.

Ympning av utsäde är ett krav på jordar där blålusern inte odlats tidigare.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor