Creno

Blålusern - OptiVall

  • Blålusern med hög torrsubstansskörd
  • Goda fibervärden
  • Hög råproteinhalt

Blålusern Creno ger en hög torrsubstansskörd både i renbestånd och slåttervallsblandning. En viss inblandning av gräs har dock oftast fördelen av en högre totalavkastning samtidigt som ogräsinslaget minskar och leder till en något bättre smältbarhet av grönmassan. Creno har god uthållighet, är mycket torktolerant, har goda fibervärden och en hög råproteinhalt.