Radius

Blålusern - OptiVall

  • Medeltidig blålusern
  • God uthållighet
  • Mycket torktolerent

Blålusern Radius har en riklig blomning och goda skörderesultat. Är medeltidig i sin mognad, har en upprätt stjälk och resistens mot vissnesjuka. God motståndskraft vid kalla köldperioder i samband med frösättning, förhindrar drösning. En hög torrsubstansskörd och god skördestabilitet under vegetationstiden gör Radius populär och vi rekommenderar den både i renbestånd och gräsblandningar.