Eng. rajgräs EKO

Ekologiskt Eng. Rajgräs - OptiVall

  • Eng.rajgräs som är ett bladgräs
  • Snabb etablering & Aggressivt växtsätt
  • God tramptålighet

Eng. rajgräs EKO är bladgräset med en snabb etablering och ett aggressivt växtsätt. Med eng. rajgräs EKO i blandningen får vallen en god start med hög produktion redan första vallåret. Fodervärdet blir högt bl a genom en stor andel lättlösliga kolhydrater.
Sockerhalten hos eng. rajgräs EKO är högst av vallgräsen vilket ger ett lättensilerat grovfoder. Har en god tramptålighet och återväxtförmåga vilket gör gräset passande i intensiva slåtter- och betningssystem. Arten bör skördas 3-4 ggr/år. Ställer inga stora krav på jordart men trivs sämre på torra sandjordar och rena mulljordar. Har något lägre vinterhärdighet vilket minskar dess uthållighet så blandningar med högre andelar bör därför att brytas efter två vallår.

Tetraploid sort (4n) = Lämplig i slåttervallar med större blad och plantor. Ger i regel en högre avkastning än diploida sorter.

Diploid sort (2n) = Lämplig i betesvallar då den har en tätare bestockning vilket ger en tramptålig och tät betesvall. Består av mindre plantor som både växer och omsätts i snabbare tempo än tetraploida sorter.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor