OptiVall GEV Tapper

Ekologisk intensiv slåttervall

  • God balans av baljväxter
  • Uthållig
  • God smaklighet

OptiVall GEV Tapper är en intensiv ekologisk slåttervallsblandning som innehåller eng. rajgräs för att få en god växtstart och förutsättningar för en stor mängd kvalitets foder under 1:a vallåret. Uthållig och smaklig där innehållet av baljväxter ger en god balans och rörsvingelhybriden Hykor god återväxt.

Kategori: Slåttervall, intensiv odling, skörd minst 3-4 ggr/år för att uppnå rörsvingelhybriden Hykors goda egenskaper.

Passar för södra Svealand & Götaland.

För köp av vallblandningar/utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.