Rörsvingelhybrid EKO

Ekologisk Rörvingelhybrid - OptiVall

  • Rörsvingelhybrid är ett bladgräs
  • God uthållighet & Mycket god återväxtförmåga
  • Mycket god torktålighet

Rörsvingelhybrid EKO är ett bladgräs med breda, långa lite sträva blad som har en god uthållighet över flera vallår och en mycket god återväxtförmåga. Arten är avsedd för ett intensivt 3-5-skördesystem och ger 10-15% högre avkastning i slåttervall år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar. Rätt skördetidpunkt är mycket viktig för att uppnå maximal effekt av energi och smaklighet. Har du viss tvekan om att hinna med under skörd, välj en annan blandningspartner. Rörsvingelhybridens långsamma etablering och djupa rotsystem ger också en mycket god torktålighet.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor