Resultat för rörsvingel/rörsvingelhybrid och ängssvingel

Avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9
År 2013-2022Delskörd
Vallår/SortTotalt kg ts/haRel.talSkörd 1Skörd 2Skörd 3
Vall 1
LmS Tored (ängssvingel)12 258100534932193717
Cosmopolitan (ängssvingel)12 04498989998
Lipoche (ängssvingel)11 9539895*10098
Pardus (ängssvingel)11 72096*94*9697
Praniza (ängssvingel)11 78996*989694*
Preval (ängssvingel)11 80396989694
Karolina (rörsvingel)12 48310285*121*109*
Hykor (rörsvingelhybrid)13 333109*95*119*116*
.
Vall 2
LmS Tored (ängssvingel)11 791100584728063143
Cosmopolitan (ängssvingel)11 15895*959396
Lipoche (ängssvingel)11 33696*979794*
Pardus (ängssvingel)11 6139810110091*
Praniza (ängssvingel)11 21395*959893*
Preval (ängssvingel)12 00910210499101
Karolina (rörsvingel)13 297113*101136*114*
Hykor (rörsvingelhybrid)14 913126*118*138*132*

Källa: Officiella försök område A-G år 2013-2022. Ängssvingel, rörsvingel och rörsvingelhybrid mäts i samma tabell. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS Tored (ängssvingel) = 100.  * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2013-2022
Vallår/SortBestånd vår, % 1-100, Vall 1Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 1Bestånd vår, % 1-100, Vall 2Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 2
LmS Tored (ängssvingel)91299328
Cosmopolitan (ängssvingel)+/-029+126
Lipoche (ängssvingel)−328−228
Pardus (ängssvingel)−526−327
Praniza (ängssvingel)+228+128
Preval (ängssvingel)+327−227
Karolina (rörsvingel)−526−130
Hykor (rörsvingelhybrid)−430+/-025

Källa: Officiella försök område A-G år 2013-2022. Ängssvingel, rörsvingel och rörsvingelhybrid mäts i samma tabell. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS Tored (ängssvingel) = 100. Värden tagna vid första skörd. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd.

Näringsanalys

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10
År 2013-2022
Vallår/SortTs-halt %Protein, % av TsRåaska, %Smältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF, % av TsiNDF, % av NDFAAT, g/kg TsPBV, g/kg Ts
LmS Tored (ängssvingel)22,813,28,885,910,851,76,8753
Cosmopolitan (ängssvingel)−0,7+0,7+0,2+0,3+/-0+/-0−0,1+/-0+6
Lipoche (ängssvingel)−0,5+0,4+/-0+1,3+0,2−1,7−0,5+1+3
Pardus (ängssvingel)−0,6−0,4−0,2+0,1+/-0−1,6+0,1+/-0−3
Praniza (ängssvingel)+0,3+0,2−0,2+0,1+0,1−1+/-0+/-0+1
Preval (ängssvingel)−0,1--------
Karolina (rörsvingel)−1,7+0,7+0,4+0,5+/-0−2,5−0,2+/-0+7
Hykor (rörsvingelhybrid)+0,3−0,2−0,2−2,6−0,3−0,2+1,3−2+1

Källa: Officiella försök år 2013-2022. Ängssvingel, rörsvingel och rörsvingelhybrid mäts i samma tabell. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS Tored (ängssvingel). * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Norrland – avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9
År 2018-2022 Norrland AvkastningDelskörd
Vallår/SortTotalt kg ts/haRel.talVall 1Vall 2Vall 3Skörd 1Skörd 2Skörd 3
LmS Revansch (ängssvingel)7977100871281716910396832332226
Valtteri (ängssvingel)8220103104103102107100102
Lipoche (ängssvingel)8358105--107100106114
LmS Tored (ängssvingel)828610410410410398106115
Karolina (rörsvingel)9187115*107117*125*97128*135*
.
År 2018-2022 Norrland Näringsanalys
Vallår/SortTs-halt %Protein, % av TsSmältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF, % av TsiNDF, % av NDFAAT, g/kg TsPBV, g/kg Ts
LmS Revansch (ängssvingel)21,51487,711,149,66,17710
Valtteri (ängssvingel)+0,2−0,4+/-0+/-0+0,7−0,1−1−4
Lipoche (ängssvingel)--------
LmS Tored (ängssvingel)+0,7−0,3−1,4−0,2+1,4+0,5−2−2
Karolina (rörsvingel)−0,5+0,2−0,5−0,1−1,9+0,1−1+4
.
År 2018-2022 Norrland Odlingsegenskaper
Vallår/SortBestånd vår, vall 1 % 1-100Bestånd vår, vall 2 % 1-100
LmS Revansch (ängssvingel)9384
Valtteri (ängssvingel)+3−1
Lipoche (ängssvingel)--
LmS Tored (ängssvingel)+1+1
Karolina (rörsvingel)+/-0+2

Källa: Officiella försök Norrland år 2018-2022. Ängssvingel och rörsvingel/rörsvingelhybrid mäts i samma tabell. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS Revansch= 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare. Näringsresultat tagna från vallår 1.
Tips! Högt PBV-värde innebär att fodret har hög andel lättlöslig protein som ger ett överskott på ammoniak. Lösligt råprotein löses upp i djurets vom och bryts snabbt ner där.
Ts-halten har stor betydelse för ensilagets andel av lösligt råprotein. AAT beskriver andelen aminosyror som idisslaren kan ta upp ur fodret. Minskad andel lösligt råprotein ökar proteinets värde för kon, AAT ökar och PBV sjunker.