Resultat för rör- och ängssvingel

Avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9
År 2014-2023Delskörd
Vallår/SortTotalt kg ts/haRel.talSkörd 1Skörd 2Skörd 3
Vall 1
LmS Tored (ängssvingel)12 918100604030853812
Cosmopolitan (ängssvingel)12 587979710097
Lipoche (ängssvingel)12 4909794*10097
Pardus (ängssvingel)12 41796*959698
Praniza (ängssvingel)12 38196*979794*
Preval (ängssvingel)12 24495*979492*
Karolina (rörsvingel)12 99410183*122*109*
Hykor (rörsvingelhybrid)13 985108*96121*117*
.
Vall 2
LmS Tored (ängssvingel)11 867100589926413219
Cosmopolitan (ängssvingel)11 15994*94*9396
Lipoche (ängssvingel)11 42696*979794*
Pardus (ängssvingel)11 7439910110192*
Praniza (ängssvingel)11 22495*94*9793*
Preval (ängssvingel)12 12310210499102
Karolina (rörsvingel)13 447113*101140*115*
Hykor (rörsvingelhybrid)15 074127*118*141*132*

Källa: Officiella försök område A-G år 2014-2023. Ängssvingel, rörsvingel och rörsvingelhybrid mäts i samma tabell. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS Tored (ängssvingel) = 100.  * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2014-2023
Vallår/SortPlanttäthet vår, % 1-100, Vall 1Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 1Planttäthet vår, % 1-100, Vall 2Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 2
LmS Tored (ängssvingel)93299428
Cosmopolitan (ängssvingel)+/-0−1+1−2
Lipoche (ängssvingel)−2−1−1+/-0
Pardus (ängssvingel)−4−3−2+/-0
Praniza (ängssvingel)+1−1+1−1
Preval (ängssvingel)+2−2−1−1
Karolina (rörsvingel)−4+1+/-0+2
Hykor (rörsvingelhybrid)−3−3+/-0−2

Källa: Officiella försök område A-G år 2014-2023. Ängssvingel, rörsvingel och rörsvingelhybrid mäts i samma tabell. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS Tored (ängssvingel) = 100. Värden tagna vid första skörd. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd.

Näringsanalys

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10
År 2014-2023
Vallår/SortTs-halt %Protein, % av TsRåaska, %Smältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF, % av TsiNDF, % av NDFAAT, g/kg TsPBV, g/kg Ts
LmS Tored (ängssvingel)2713,58,88610,8516,9756
Cosmopolitan (ängssvingel)−0,8+0,7+0,2+0,3+/-0-0,1−0,2+/-0+6
Lipoche (ängssvingel)−0,9+0,4+/-0+1,2+0,2−1,6−0,5+1+2
Pardus (ängssvingel)−0,5−0,4−0,2+0,1+/-0−1,5+0,1+/-0-5
Praniza (ängssvingel)+0,3+0,2−0,1+0,2+0,1+0,1+/-0+/-0+1
Preval (ängssvingel)−0,3−0,6−0,3−0,7+/-0+1,4+0,4+/-0-5
Karolina (rörsvingel)−2,1+0,6+0,4+0,4+/-0-2,2-0,2+/-0+6
Hykor (rörsvingelhybrid)+0,3−0,3−0,2−2,7+0,3−0,1+1,4−2+/-0

Källa: Officiella försök år 2014-2023. Ängssvingel, rörsvingel och rörsvingelhybrid mäts i samma tabell. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS Tored (ängssvingel). * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Norrland – avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9
År 2018-2022 Norrland AvkastningDelskörd
Vallår/SortTotalt kg ts/haRel.talVall 1Vall 2Vall 3Skörd 1Skörd 2Skörd 3
LmS Revansch (ängssvingel)7977100871281716910396832332226
Valtteri (ängssvingel)8220103104103102107100102
Lipoche (ängssvingel)8358105--107100106114
LmS Tored (ängssvingel)828610410410410398106115
Karolina (rörsvingel)9187115*107117*125*97128*135*
.
År 2018-2022 Norrland Näringsanalys
Vallår/SortTs-halt %Protein, % av TsSmältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF, % av TsiNDF, % av NDFAAT, g/kg TsPBV, g/kg Ts
LmS Revansch (ängssvingel)21,51487,711,149,66,17710
Valtteri (ängssvingel)+0,2−0,4+/-0+/-0+0,7−0,1−1−4
Lipoche (ängssvingel)--------
LmS Tored (ängssvingel)+0,7−0,3−1,4−0,2+1,4+0,5−2−2
Karolina (rörsvingel)−0,5+0,2−0,5−0,1−1,9+0,1−1+4
.
År 2018-2022 Norrland Odlingsegenskaper
Vallår/SortBestånd vår, vall 1 % 1-100Bestånd vår, vall 2 % 1-100
LmS Revansch (ängssvingel)9384
Valtteri (ängssvingel)+3−1
Lipoche (ängssvingel)--
LmS Tored (ängssvingel)+1+1
Karolina (rörsvingel)+/-0+2

Källa: Officiella försök Norrland år 2018-2022. Ängssvingel och rörsvingel/rörsvingelhybrid mäts i samma tabell. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS Revansch= 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare. Näringsresultat tagna från vallår 1.
Tips! Högt PBV-värde innebär att fodret har hög andel lättlöslig protein som ger ett överskott på ammoniak. Lösligt råprotein löses upp i djurets vom och bryts snabbt ner där.
Ts-halten har stor betydelse för ensilagets andel av lösligt råprotein. AAT beskriver andelen aminosyror som idisslaren kan ta upp ur fodret. Minskad andel lösligt råprotein ökar proteinets värde för kon, AAT ökar och PBV sjunker.