Hykor

Rörsvingelhybrid - OptiVall

  • Rörsvingelhybrid med god vinterhärdighet & torktålighet
  • Mycket hög återväxtförmåga
  • Tidig mognad = intensiv skördestrategi krävs för goda resultat

Rörsvingelhybrid Hykor med hög återväxt, tidig mognad och god vinter-/torktålighet. Hykor är ett tuvbildande bladgräs med breda, långa lite sträva blad som har bra uthållighet över flera vallår. För att lyckas med odlingen krävs en intensiv skördestrategi vid rätt tidpunkt med 3-4-5 skördesystem. Arten ger 10-15% högre avkastning i slåttervall år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar. Rätt skördetidpunkt är mycket viktig för att uppnå maximal effekt av energi och smaklighet. Har du viss tvekan om att hinna med i skördetidpunkt, välj en annan blandningspartner.

Rörsvingelhybridens långsamma etablering och djupa rotsystem ger en mycket god torktålighet. För att höja protein och sänka fiberinnehåll är röd- och vitklöver lämpliga blandningspartners. I blandningar med rörsvingel bör eng.rajgräs endast ingå med en liten andel eftersom de konkurrerar starkt vid tillväxtstarten.

Hykors styrka ligger i den goda uthålligheten över flera vallår och dess goda återväxtförmåga. Hykor har ingen stråförekomst i återväxterna samt god torktålighet och liknar i många fall ängssvingel. Vinterhärdigheten är god, och den kan i många fall ersätta ängssvingel i vallblandningarna.

I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel i samma tabell benämnd Ängssvingel.