Resultat för vitklöver

Avkastning Ts-skörd

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2014-2023Delskörd
Vallår/SortTotalt kg ts/haRel.talSkörd 1Skörd 2Skörd 3Skörd 4
Vall 1
LmS Edith (m)83931002985267419111504
Jura (m)81299788*96104109*
Klondike (st)81479791*10098107
Liflex (m)802996*90*9994102
Silvester (st)853610295102109*105
.
Vall 2
LmS Edith (m)81411002912248818601510
Jura (m)8079999599103104
Klondike (st)825910196101107107
Liflex (m)823710199101102104
Silvester (st)8363103100100103109
.
Vall 3
LmS Edith (m)85051003697198819071615
Jura (m)8201969890*96101
Klondike (st)827897949999100
Liflex (m)826897100999395
Silvester (st)84419993*102103102

Källa: Officiella försök, område A-G år 2014-2023. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS Edith = 100. (s) = småbladig, (m) = medelstora blad, (st) = stora blad. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Näringsanalys

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10
År 2014-2023
Vallår/SortTs-halt %Protein, % av TsSmb. rp, % av TsSmältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF, % av TsiNDF, % av TsAATPBV
LmS Edith14,22318,49111,322,64,67697
Jura (m)+1,1−1−0,9−0,8+/-0+0,7+0,8+/-0−10
Klondike (st)+0,4−0,4−0,3−0,9−0,1+0,4+0,6+/-0−4
Liflex (m)+1,0−0,1+/-0−0,8−0,1+0,2+0,6+/-0+/-0
Silvester (st)+1,3−0,8−0,7−0,2−0,1+0,3+0,3+/-0-8

Källa: Officiella försök, område A-G 2014-2023. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS Edith.

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4
År 2014-2023
Vallår/SortMarktäckning, balj. % Vall 1 vårMarktäckning, gräs, % Vall 1 vårBeg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 1
LmS Edith (m)87534
Jura (m)−3−1−1
Klondike (st)−6+/-0−1
Liflex (m)−3−1−2
Silvester (st)−4−1−2

Källa: Officiella försök, område A-G år 2014-2023. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS Edith.