Abercrest

Vitklöver - OptiVall

  • Småbladig vitklöver
  • God uthållighet
  • Jämn utveckling
  • Bra till långliggande betesvallar

Vitklöver Abercrest är en småbladig sort med mycket god uthållighet och jämn utveckling mellan åren och skördarna. Abercrest passar bra till långliggande betesvallar.