Klondike

Vitklöver - OptiVall

  • Flexibel storbladnig vitklöver för både slåtter & bete
  • Upprätt växtsätt med snabb återväxt
  • Mycket hög total torrsubstansskörd

Vitklöver Klondike är en flexibel sort som passar bra i både slåtter- och betesblandningar. Med sitt upprätta växtsätt, sina stora blad och snabba återväxt ger Klondike en mycket hög total torrsubstansskörd.