OptiVall Hållfast

Konventionell mindre instensiv vall med klöver

  • Uthållig
  • Härdig
  • God återväxt

OptiVall Hållfast är slåttervallsblandningen för mindre intensiv odling. Den är både uthållig och härdig med innehåll av en hög andel ängssvingel för en god återväxt. Dess innehåll av vitklöver hjälper till att jämna ut blandningens klöverandel under vallens liggtid.

Kategori: Klöver mindre intensiv odling, 3 vallår i ett 2-3 skördesystem.

Passar för Norrland och norra Svealand.

För köp av vallblandningar/utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.