Ängssvingel

  • Ängssvingel är ett allsidigt bladgräs
  • God återväxtförmåga
  • Härdighet mot tramp

Ängssvingel är ett allsidigt lättetablerat bladgräs med god uthållighet och vinterhärdighet. Den har en relativt god återväxtförmåga och härdighet mot tramp, vilket gör den passande till både slåtter och betesblandningar. Återväxten på ängssvingel fortsätter där avkapning skett på befintliga skott. Dess tidiga utveckling gör att ängssvingeln bör skördas relativt tidigt om höga näringsvärden önskas.
Ängssvingel ger inte lika hög avkastning som rörsvingel. Med sin lägre konkurrensförmåga tillåter ängssvingeln fler av de övriga arterna i vallblandningen att medverka vilket resulterar i ett bredare skördefönster.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor