Ängssvingel

  • Ängssvingel är ett allsidigt bladgräs
  • God återväxtförmåga
  • Härdighet mot tramp

Ängssvingel ett allsidigt lättetablerat bladgräs med god uthållighet och vinterhärdighet. Det har en relativt god återväxtförmåga och härdighet mot tramp, vilket gör den passande till både slåtter och betesblandningar. Dess återväxt fortsätter där avkapning skett på befintliga skott och en tidig utveckling gör att ängssvingeln bör skördas relativt tidigt om höga näringsvärden önskas. Ger mindre avkastning än rörsvingel.

Med en lägre konkurrensförmåga tillåter ängssvingeln fler övriga arterna i vallblandningen att medverka vilket resulterar i ett bredare skördefönster.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor