OptiVall Legend

Konventionell mindre instensiv vall med klöver

  • Härdig allroundblandning
  • Jämn baljväxtandel över åren
  • Kan efterbetas

OptiVall Legend en populär klassisk slåttervallsblandning för mjölk och köttproduktion som kan efterbetas. Timotej, ängssvingel och eng.rajgräs skapar en härdig allroundvall och innehållet av rödköver och vitklöver borgar för jämn baljväxtandel över åren. Innehåller även ängssvingeln Praniza som har en mycket hög avkastningspotential.

Kategori: Mindre intensivodling med klöver, 3-4 skörd/år.

OptiVall Legend är en riktig STORSÄLJARE hos oss!

För köp av vallblandningar/utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.