OptiVall Rejäl

Konventionell mindre instensiv vall med klöver

  • Traditionell
  • Härdig
  • Uthållig

OptiVall Rejäl traditionell, härdig och uthållig slåttervallsblandning för mindre intensiv odling. Rejäl innehåller de uthålliga gräsen timotej och ängssvingel tillsammans med rödklöver. Blandningen passar som ensilage till köttproduktion men kan även användas till hö/hösilage när klövern minskat år 2.

Mindre intensiv blandning med klöver, 2-3 vallår med skörd 2-3 ggr/år.

Passar för södra Svealand & Götaland.

För köp av vallblandningar/utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.