OptiVall Rejäl

Konventionell mindre instensiv vall med klöver

  • Traditionell
  • Härdig
  • Uthållig

OptiVall Rejäl traditionell, härdig och uthållig slåttervallsblandning för mindre intensiv odling. Innehåller de uthålliga gräsen timotej och ängssvingel tillsammans med rödklöver. Till ensilage i köttproduktion men kan även användas till hö och hösilage när klövern minskat år 2.

Kategori: Mindre intensiv blandning med klöver, 2-3 vallår med skörd 2-3 ggr/år.

Passar för södra Svealand & Götaland.

För köp av vallblandningar/utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.