Rödklöver

Mellangröda, kvävefixerande, 2-/flerårig

  • Rödklöver baljväxt med snabbt & kraftigt växtsätt
  • Djupt, kraftigt rotsystem
  • Bra på att ta upp kväve och fungerar som kvävemotor i odlingssystemet

Red clover, Trifolium pratense

Rödklöver som mellangröda är kvävefixerande (2 år/flerårig) med ett snabbt och kraftigt växtsätt och djupt rotsystem. Rödklöver kan insåningsåret ge problem med skörd av huvudgröda. Pålroten angrips lätt av fusariumrotröta vilket påverkar härdigheten främst vid år 2-3. Mycket lateral rotbildning.

Rödklöver som ettårig mellangröda leder sällan till problem med fusariumrotröta den risken uppstår vid ökad vallålder. Dock skall tilläggas att där klöver odlas sker en infektion som bidrar med mer smitta i jorden. Risk finns att uppföröka betcystnematod.

Föredrar jord med ett pH mellan 6,0-7,2 och är den klöversort som har störst total rotvolym av våra odlade klöverarter.

Tips! Etablering kan ske i samband med sådd eller bredspridning i växande gröda. Såtidpunkt kan justeras för att inte låta grödan konkurrera för kraftigt tillsammans med huvudgrödan. Rekommenderas ej till vårsådd gröda då rödklövern riskerar att konkurrera ut huvudgrödan.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor