Rajah (2n)

  • Diploid
  • Medelsen allroundsort med god återväxtförmåga
  • God resistens mot klöverröta och nematoder

En medelsen rödklöver allround med god återväxtförmåga jämfört med andra medelsena diploida sorter. Passar därför bra i ett 3-skördesystem. God resistens mot klöverröta och nematoder.