Taifun (4n)

Rödklöver - OptiVall

  • Tidig tetraploid rödklöver
  • Hög totalskörd och god återväxt
  • God näringsprofil

Rödklöver Taifun (4n) är en tidig tetraploid rödklöversort med hög totalskörd. Taifun har har en extremt hög 2:a skörd båda vallåren, god näringsprofil samt en stark återväxt, även efter en besvärlig vår.