Rödklöver

Avkastning Ts-skörd område A-G år 2013-2022

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6
År 2013-2022Delskörd
Vallår/SortTotalt kg ts/haRel.talSkörd 1Skörd 2Skörd 3
Vall 1
LmS Vicky (4n)12 114100528127574039
Taifun (4n)13 055108*100130*102
Rozeta (2n)12 55510495128*98
Selma (2n)977981*79*86*79*
Ilte (4n)10 94190*89*9988*
.
Vall 2
LmS Vicky (4n)11 152100508425833438
Taifun (4n)11 792106*96129*104
Rozeta (2n)10 8069785*122*99
Selma (2n)963086*929178*
Ilte (4n)10 33993*959987*
.
Vall 3
LmS Vicky (4n)42591003441--
Taifun (4n)4806113100--
Rozeta (2n)38209093--
Selma (2n)4708111109--
Ilte (4n)29536977--

Källa: Officiella försök rödklöver område A-G år 2013-2022. Rel.tal jämfört med mätare LmS Vicky.  (4n) = tetraploid, (2n) = diploid. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Avkastning Ts-skörd Norrland år 2018-2022

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6
År 2018-2022 NorrlandDelskörd
Vallår/SortTotalt kg ts/haRel.talVall 1Vall 2Vall 3
Vall 1
Mätare LmS Peggy (4n)7466100786377736250
Ilte (4n)685492*9890*84
Selma (2n)613082*85*81*73
.
Vall 1
Mätare LmS SW Yngve (2n)6554100695166765377
Ilte (4n)6854105111*10598
Selma (2n)613094*9694*85
Källa: Officiella försök rödklöver Norrland 2018-2022. Rel.tal jämfört med mätare LmS Peggy och LmS SW Yngve.  (4n) = tetraploid, (2n) = diploid. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper område A-G år 2013-2022

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2013-2022
Vallår/SortBestånd vår, % 1-100, Vall 1Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 1Bestånd vår, % 1-100, Vall 2Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 2
LmS Vicky (4n)96389239
Taifun (4n)95339131
Rozeta (2n)95348430
Selma (2n)94369035
Ilte (4n)96399238

Källa: Officiella försök rödklöver år 2013-2022, område A-G. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd. Rel.tal jämfört med mätare LmS Vicky = 100. (4n) = tetraploid, (2n) = diploid.

Odlingsegenskaper Norrland år 2018-2022

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
År 2018-2022 Norrland
Vallår/SortBestånd vår, vall 1 % 1-100Bestånd vår, vall 2 % 1-100
Mätare LmS Peggy (4n)8678
Ilte (4n)7764
Selma (2n)7162
.
Vallår/SortBestånd vår, vall 1 % 1-100Bestånd vår, vall 2 % 1-100
Mätare LmS SW Yngve (2n)7667
Ilte (4n)7764
Selma (2n)7162
Källa: Officiella försök rödklöver Norrland år 2018-2022. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd. Rel.tal jämfört med mätare LmS Peggy och LmS SW Yngve = 100. (4n) = tetraploid, (2n) = diploid.

Näringsanalys år 2013-2022

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10
År 2013-2022
Vallår/SortTs-halt %Protein % av TsSmb. rp. % av TsSmältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF % av TSiNDF % av TSAAT g/kg TSPBV g/kg Ts
LmS Vicky (4n)1419,515,181,710,428,910,87171
Taifun (4n)+0,9−0,3−0,2−0,9−0,1+0,9+0,4+/-0−2
Rozeta (2n)+2,5−0,4−0,2−0,4+/-0−0,5+0,1+/-0−3
Selma (2n)+2,5+0,9+0,9+0,6+0,1−2,3−0,4+1+8
Ilte (4n)+0,4+1,1+1,2+0,6+/-0−2,1−0,4+/-0+11

Källa: Officiella försök rödklöver område A-G år 2013-2022. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS Vicky.

Näringsanalys Norrland år 2018-2022

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10
År 2018-2022 Norrland
Vallår/SortTs-halt %Protein % av TsSmb. rp. % av TsSmältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF % av TSiNDF % av TSAAT g/kg TSPBV g/kg Ts
Mätare LmS Peggy (4n)16,224,814,474,910,529,37,67163
Ilte (4n)+0,1+1,0+0,1−0,3−0,1−0,7+0,1+/-0+2
Selma (2n)+1,3+0,3−0,1−0,4+/-0−0,4−0,2+/-0-1
.
Mätare LmS SW Yngve (2n)19,525,7147510,529,67,57159
Ilte (4n)−1,3+0,1+0,5−0,4−0,1−1+0,2+/-0+6
Selma (2n)+0,1-0,6+0,3+0,5+/-0−0,7-0,1+/-0+3

Källa: Officiella försök rödklöver Norrland år 2018-2022. Totalskörd, rel.tal jämfört med mätare LmS Peggy och LmS SW Yngve. (4n) = tetraploid, (2n) = diploid.