Resultat för rödklöver

Avkastning Ts-skörd

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6
År 2014-2023Delskörd
Vallår/SortTotalt kg ts/haRel.talSkörd 1Skörd 2Skörd 3
Vall 1
LmS Vicky (4n)12 521100284328434011
Taifun (4n)13 589109*101128*104
Rozeta (2n)12 99510495*125*100
Selma (2n)10 20381*79*86*81*
Ilte (4n)11 38091*89*9889*
.
Vall 2
LmS Vicky (4n)11 230100514426593388
Taifun (4n)11 997107*98127*105
Rozeta (2n)11 0859988*121*102
Selma (2n)9 95689*939581*
Ilte (4n)10 50294*969888*
.
Vall 3
LmS Vicky (4n)3 6821003143--
Taifun (4n)3 98710899--
Rozeta (2n)3 5759799--
Selma (2n)4 143113112--
Ilte (4n)2 3436478--

Källa: Officiella försök rödklöver område A-G år 2014-2023. Rel.tal jämfört med mätare LmS Vicky.  (4n) = tetraploid, (2n) = diploid. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Norrland – avkastning Ts-skörd

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6
År 2019-2023 NorrlandDelskörd
Vallår/SortTotalt kg ts/haRel.talVall 1Vall 2Vall 3
Vall 1
Mätare LmS Peggy (4n)7927100858875777448
Ilte (4n)723691*9893*77*
Selma (2n)649282*85*83*71*
.
Vall 1
Mätare LmS SW Yngve (2n)6906100764966485792
Ilte (4n)7236105109*10699
Selma (2n)649294*959491
Källa: Officiella försök rödklöver Norrland 2019-2023. Rel.tal jämfört med mätare LmS Peggy och LmS SW Yngve.  (4n) = tetraploid, (2n) = diploid. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2014-2023
Vallår/SortPlanttäthet vår, % 1-100, Vall 1Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 1Planttäthet vår, % 1-100, Vall 2Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 2
LmS Vicky (4n)96389339
Taifun (4n)+/-0−5+/-0−8
Rozeta (2n)−1−4−7−9
Selma (2n)−2−2−2−4
Ilte (4n)+/-0+1+1−1

Källa: Officiella försök rödklöver år 2014-2023, område A-G. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd. Rel.tal jämfört med mätare LmS Vicky = 100. (4n) = tetraploid, (2n) = diploid.

Norrland – odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
År 2019-2023 Norrland
Vallår/SortPlanttäthet vår, vall 1 % 1-100Planttäthet vår, vall 2 % 1-100
Mätare LmS Peggy (4n)9480
Ilte (4n)−7−14
Selma (2n)−14−14
.
Vallår/SortPlanttäthet vår, vall 1 % 1-100Planttäthet vår, vall 2 % 1-100
Mätare LmS SW Yngve (2n)8369
Ilte (4n)+4−3
Selma (2n)−3−3
Källa: Officiella försök rödklöver Norrland år 2019-2023. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd. Rel.tal jämfört med mätare LmS Peggy och LmS SW Yngve = 100. (4n) = tetraploid, (2n) = diploid.

Näringsanalys

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10
År 2014-2023
Vallår/SortTs-halt %Protein % av TsSmb. rp. % av TsSmältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF % av TSiNDF % av TSAAT g/kg TSPBV g/kg Ts
LmS Vicky (4n)14,519,31581,810,428,9117169
Taifun (4n)+1−0,2−0,2−1+/-0+0,5+0,7+/-0−1
Rozeta (2n)+2,7−0,4−0,3−0,5+/-0−0,7+0,4+/-0−3
Selma (2n)+2,6+0,9+0,9+0,5+0,1−2,5-0,3+1+8
Ilte (4n)+0,5+1,2+1,1+0,5+/-0−2,3−0,5+/-0+11

Källa: Officiella försök rödklöver område A-G år 2014-2023. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS Vicky.

Norrland – näringsanalys

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10
År 2019-2023 Norrland
Vallår/SortTs-halt %Protein % av TsSmb. rp. % av TsSmältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF % av TSiNDF % av TSAAT g/kg TSPBV g/kg Ts
Mätare LmS Peggy (4n)1724,814,682,410,528,810,37265
Ilte (4n)+0,4+1+0,1−0,4−0,1−0,7+0,2−1+2
Selma (2n)+1,6+0,3−0,1+0,4+/-0−0,4−0,3+/-0−1
.
Mätare LmS SW Yngve (2n)14,825,714,182,410,529,110,27160
Ilte (4n)−0,9+0,1+0,6−0,4−0,1-1,0+0,3+/-0+7
Selma (2n)+0,3−0,6+0,4+0,4+/-0−0,7−0,2+1+4

Källa: Officiella försök rödklöver Norrland år 2019-2023. Totalskörd, rel.tal jämfört med mätare LmS Peggy och LmS SW Yngve. (4n) = tetraploid, (2n) = diploid.