Rozeta (2n)

Rödklöver - OptiVall

  • Tidig diploid rödklöversort
  • Speciellt goda fibervärden
  • Hög avkastning och återväxt

Rödklöver Rozeta är en tidig diploid sort med hög total torrsubstansskörd och god återväxtförmåga. Skapar hög andra skörd både under första och andra vallåret.