Praniza

Ängssvingel - OptiVall

  • Ängssvingel med mycket hög avkastningsprofil
  • God återväxt
  • Hög kvalitetsprofil

Ängssvingel Praniza är ett bladgräs med mycket hög avkastning, god återväxtförmåga och en hög kvalitetsprofil. Dess goda uthållighet och försök visar att sorten presterar mycket bra samtliga vallår och delskördar i försök. Praniza har också en något tidigare mognad under första skörden.