Cosmopolitan

Ängssvingel - OptiVall

  • Ängssvingel med hög avkastning
  • God näringskvalitet
  • God vinterhärdighet

Ängssvingel Cosmopolitan medeltidigt gräs med hög avkastning under hela vallens liggtid. Har både god näringskvalitet och vinterhärdighet.

I de officiella resultaten redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i en tabell med benämning Ängssvingel.