Resultat för ängssvingel

Avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9
År 2014-2023Delskörd
Vallår/SortTotalt kg ts/haRel.talSkörd 1Skörd 2Skörd 3
Vall 1
LmS Tored (ängssvingel)12 918100604030853812
Cosmopolitan (ängssvingel)12 587979710097
Lipoche (ängssvingel)12 4909794*10097
Pardus (ängssvingel)12 41796*959698
Praniza (ängssvingel)12 38196*979794*
Preval (ängssvingel)12 24495*979492*
Karolina (rörsvingel)12 99410183*122*109*
Hykor (rörsvingelhybrid)13 985108*96121*117*
.
Vall 2
LmS Tored (ängssvingel)11 867100589926413219
Cosmopolitan (ängssvingel)11 15994*94*9396
Lipoche (ängssvingel)11 42696*979794*
Pardus (ängssvingel)11 7439910110192*
Praniza (ängssvingel)11 22495*94*9793*
Preval (ängssvingel)12 12310210499102
Karolina (rörsvingel)13 447113*101140*115*
Hykor (rörsvingelhybrid)15 074127*118*141*132*

Källa: Officiella försök område A-G år 2013-2022. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS Tored (ängssvingel) = 100. (Rörsvingel, rörsvingelhybrid och ängssvingel mäts i samma tabell). * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2014-2023
Vallår/SortPlanttäthet vår, % 1-100, Vall 1Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 1Planttäthet vår, % 1-100, Vall 2Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 2
LmS Tored (ängssvingel)93299428
Cosmopolitan (ängssvingel)+/-0−1+1−2
Lipoche (ängssvingel)−2−1−1+/-0
Pardus (ängssvingel)−4−3−2+/-0
Praniza (ängssvingel)+1−1+1−1
Preval (ängssvingel)+2−2−1−1
Karolina (rörsvingel)−4+1+/-0+2
Hykor (rörsvingelhybrid)−3−3+/-0−2

Källa: Officiella försök område A-G år 2013-2022. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS Tored (ängssvingel) = 100. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd. (Rörsvingel, rörsvingelhybrid och ängssvingel mäts i samma tabell).

Näringsanalys

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10
År 2014-2023
Vallår/SortTs-halt %Protein, % av TsRåaska, %Smältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF, % av TsiNDF, % av NDFAAT, g/kg TsPBV, g/kg Ts
LmS Tored (ängssvingel)2713,58,88610,8516,9756
Cosmopolitan (ängssvingel)−0,8+0,7+0,2+0,3+/-0-0,1−0,2+/-0+6
Lipoche (ängssvingel)−0,9+0,4+/-0+1,2+0,2−1,6−0,5+1+2
Pardus (ängssvingel)−0,5−0,4−0,2+0,1+/-0−1,5+0,1+/-0-5
Praniza (ängssvingel)+0,3+0,2−0,1+0,2+0,1+0,1+/-0+/-0+1
Preval (ängssvingel)−0,3−0,6−0,3−0,7+/-0+1,4+0,4+/-0-5
Karolina (rörsvingel)−2,1+0,6+0,4+0,4+/-0-2,2-0,2+/-0+6
Hykor (rörsvingelhybrid)+0,3−0,3−0,2−2,7+0,3−0,1+1,4−2+/-0

Källa: Officiella försök år 2013-2022. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS Tored (ängssvingel). (Rörsvingel, rörsvingelhybrid och ängssvingel mäts i samma tabell).

Avkastning Norrland

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9
År 2018-2022 Norrland AvkastningDelskörd
Vallår/SortTotalt kg ts/haRel.talVall 1Vall 2Vall 3Skörd 1Skörd 2Skörd 3
LmS Revansch (ängssvingel)7977100871281716910396832332226
Valtteri (ängssvingel)8220103104103102107100102
Lipoche (ängssvingel)8358105--107100106114
LmS Tored (ängssvingel)828610410410410398106115
Karolina (rörsvingel)9187115*107117*125*97128*135*
.
År 2018-2022 Norrland Näringsanalys
Vallår/SortTs-halt %Protein, % av TsSmältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF, % av TsiNDF, % av NDFAAT, g/kg TsPBV, g/kg Ts
LmS Revansch (ängssvingel)21,51487,711,149,66,17710
Valtteri (ängssvingel)+0,2−0,4+/-0+/-0+0,7−0,1−1−4
Lipoche (ängssvingel)--------
LmS Tored (ängssvingel)+0,7−0,3−1,4−0,2+1,4+0,5−2−2
Karolina (rörsvingel)−0,5+0,2−0,5−0,1−1,9+0,1−1+4
.
År 2018-2022 Norrland Odlingsegenskaper
Vallår/SortBestånd vår, vall 1 % 1-100Bestånd vår, vall 2 % 1-100
LmS Revansch (ängssvingel)9384
Valtteri (ängssvingel)+3−1
Lipoche (ängssvingel)--
LmS Tored (ängssvingel)+1+1
Karolina (rörsvingel)+/-0+2

Källa: Officiella försök Norrland år 2018-2022. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS Revansch. Totalskörd i kg/ha.