Rörsvingel

OptiVall

  • Rörsvingel är ett bladgräs
  • Hög och säker avkastning
  • God uthållighet

Rörsvingel har en hög och säker avkastning i kombination med en god uthållighet. Ett djupt rotsystem för extra torktålighet och en god vinterhärdighet bäddar för en uthållig och säker grovfoderproduktion. Etableringen är långsam men väl inrättad, har arten en mycket god återväxtförmåga. Utvecklingshastighet och konkurrensförmåga gör rörsvingeln till dominerande under vallens senare liggtid. Låt arten styra din skördestrategi så uppnår du de höga näringskvaliteter som efterfrågas. För att uppnå goda resultat är en  intensiv skördestrategi med rätt tajming ett krav. Rörsvingelns breda och grövre blad gör arten opassande till bete.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor