Karolina

Rörsvingel - OptiVall

  • Rörsvingel med senare mognad
  • Hög avkastning & uthållighet
  • God smältbarhet, proteinhalt och fiberkvalitet

Rörsvingel Karolinas mycket höga och säkra avkastning i kombination med sin goda uthållighet ger goda förutsättningar för en lyckad vall. Dess djupa rotsystem gör även arten mycket torktålig i kombination med god vinterhärdighet. Med Karolina i vallblandningen får du en uthållig och säker grovfoderproduktion.

Rörsvingeln Karolina har särskilt goda kvaliteter av uthållighet, energi- och protein samt god smältbarhet. Karolina har även en sen mognad vilket medför en bibehållen kvalitet i ett bredare skördefönster och kompletterar rörsvingelhybriden Hykor. Passande för hela Sverige.

Rörsvingelns etablering är långsam men väl inrättad har arten en mycket god återväxtförmåga med hög utvecklingshastighet och konkurrensförmåga som gör den dominerande under vallens senare liggtid. Därför bör rörsvingeln styra skördestrategin så att de höga näringskvaliteter som efterfrågas uppnås. En intensiv skördestrategi med rätt tajming är ett krav för att uppnå goda resultat. Rörsvingelns bredare och grövre blad gör arten opassande till bete.