OptiVall Stadig

Konventionell mindre instensiv vall med klöver

  • Traditionell
  • Härdig
  • Flerårig

OptiVall Stadig är en mindre intensiv slåttervallsblandning för norra Svealand och Norrland. Stadig är en traditionell, flerårig och härdig vallblandning med mycket hög uthållighet. Helt klart ett “Stadigt” alternativ för hela norra Sverige.

Kategori: Klöver mindre intensiv odling, anpassad för 1-2-skördesystem.

För köp av vallblandningar/utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.