Niklas EKO

Havre - Tidig havre för Norrland

  • Havre med tidig mognad och hög avkastning
  • Utmärkt kärnkvalitet
  • Hög tusenkornvikt

Havre Niklas är en stabil vitkärnig sort anpassad för Norrland som trots sin tidiga mognad innehar en mycket hög avkastning. Niklas utmärker sig också för en utmärkt kärnkvalitet och hög tusenkornvikt bland de tidiga sorterna. I jämförelse med havresorten Akseli har Niklas ett något längre strå med god stråstyrka.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.