Delfin

Havre

  • Havresort med hög avkastning
  • Gulhavre
  • Goda stråegenskaper

Havre Delfin är en gul sort (guldig ton på skalet) med hög avkastning och mycket goda strå- och kärnegenskaper. Delfin betecknas som en industrihavre och lämpar sig väl till både foder och kvarn. En hög rymd- och tusenkornvikt i kombination med ett strå av yttersta kvalitet gör Delfin till ett attraktivt alternativ. Medeltidig mognad, högt fodervärde (råfett och proteinhalt), samt god motståndskraft mot mjöldagg är andra uppskattade egenskaper.

Rekommederas för södra och mellersta Sverige.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.