Resultat för havre

Avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11ninja_column_12ninja_column_13
Behandlat / OmrådeAAA-BA-BD-ED-ED-FD-FFFSverigeSverige
År / Sort kg/ha202320222023202220232022202320222023202220232022
Syntetisk mätare-91955693919549438680564483255994811257638460
Scotty-104*110*104*10799104101102103*105*102*
Delfin-103*110*103*109*101105*103*104104*106*103*
Symphony-9910499104102104*10010498103*100
Lion-103104103102104991029810199102*
Ferry-103106103108*101103101101100104*101
LmS Galant-10091*10091*9995*1009710094*100

Källa: Officiella försök år 2022-2023 behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och Delfin) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11ninja_column_12ninja_column_13
Område A+BA+BA+BA+BA+BA+BC+GC+GC+GC+GC+GC+G
År / Sort kg/ha201920202021202220232019-2023201920202021202220232019-2023
Syntetisk mätare545193587757919556937491-74405111--6821
Scotty-105100104110105-10698--103
Delfin10097102103110102-102103--102
Symphony9510210099104100-96103--99
Lion103102103103104103-99101--98
Ferry-10696103106103-9798--99
LmS Galant10799961009199-9994--97
_
Område D-FD-FD-FD-FD-FD-FSverige
År / Sort kg/ha201920202021202220232019-20232019-2023
Syntetisk mätare8397939662498325564475987403
Scotty104103100101104102103*
Delfin104104100103105103*103*
Symphony100100102100104101100
Lion1039910410299102101
Ferry1039999101103101101
LmS Galant9996961009597*98*

Källa: Officiella försök årsvis 2019-2023 behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och Delfin) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8
År 2019-2023
Behandlat Syntetisk mätareScottyDelfinSymphonyLionFerryLmS Galant
Råprotein, % av TS12−0,2+0,1+0,1−0,1−0,3−0,3
Rymdvikt, g/l555+1+3+7+12−5+3
Tusenkornvikt, g39,9+0,7+2,8+3,9+0,5+2,2−3,8
Stärkelse, % av TS52+0,3−0,5−0,6+1,5+0,4+2
Oljehalt, %5,2+/-0+/-0−0,1+0,1+0,3+/-0
Strålängd, cm86+5+1+4−3+4−1
Stråstyrka, %80+/-0+3+2+2+/-0−1
Stråbrytning, %28+14−5+12+2+1−4
Mognadstid dagar113+/-0+1−1−1+1−1

Källa: Officiella försök år 2019-2023, behandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och Delfin).
 

Graderingsförsök

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8
År 2019-2023
Obehandlat Syntetisk mätareScottyDelfinSymphonyLionFerryLmS Galant
Mognadstid dagar112+/-0+1−1+/-0+1+/-0
Stråstyrka, %78−1+7+2+1+2−2
Sjukdomar
Mjöldagg, %6−5−5+/-0-1+/-0+1
Svartrost, %12+1−3+3+3−1+1
Bladfläcksjuka, %6+2+/-0+/-0+3+2+1
Källa: Officiella försök år 2019-2023, obehandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och Delfin).