Prospect EKO malt

Vårkorn EKO

  • Internationellt godkänt maltkorn
  • Goda stråegenskaper
  • Hög avkastning

    Resistens: Mlo Nematod 1+2

EKO vårkorn Prospect är ett högavkastande maltkorn med medellångt strå och mycket goda stråegenskaper. Sorten har dessutom en stabil avkastning och en internationell acceptans som ger Prospect goda förutsättningar för affärer såväl inom Sverige som på exportmarknaden.

Innehar har Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.

Maltkornet Prospect för svensk växtodling. Och till glädje för Sveriges odlare med hög avkastning och goda kvaliteter!

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.