EKO Vårkorn

EKO Avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
OmrådeA+BA+BSverigeSverige
År / Sort kg/ha2022202120222021
EKO LmS Cresendo5491388954143970
EKO Prospect10992111*93
EKO KWS Irina-93-95
EKO Laureate115*-114*-
EKO Ellinor118*104116*104
EKO LmS RGT Planet117*108117*109

Källa: EKO Officiella försök år 2021-2022, rel.tal jämfört med mätare LmS Cresendo = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO Avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
OmrådeA+BA+BSverigeSverige
År / Sort kg/ha2022202120222021
EKO LmS Cresendo5491388954143970
EKO Laureate115*-114*-

Källa: EKO Officiella försök årsvis 2018-2022, rel.tal jämfört med mätare LmS Cresendo = 100. Område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
2018-2022EKO LmS CresendoEKO ProspectEKO LaureateEKO EllinorEKO LmS RGT Planet
Protein, %11,2−0,1−0,5−0,2−0,5
Rymdvikt, g/l678+16+4+8+16
Tusenkornvikt, g53,7−2,7+1,3−1+0,3
Stärkelse, %62,1+/-0+0,5+0,4+0,5
Strålängd, cm68−9−9−5−5
Stråstyrka, %93+5+3+2+/-0
Stråbrytning, %8−5−5−3+/-0
Ogräs, vikt g/m2102,2+30+50+59−2
Ogräs, % marktäckning11−2−1−2−1
Mognadstid, dag107−3−2−2−4
Sjukdom
Kornrost, %2+1+/-0−1+2
Bladfläcksjuka, %1+/-0-1+/-0+1

Källa: EKO Officiella försök år 2018-2022. Jämförelse med mätare LmS Cresendo. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd.