EKO vårkorn

EKO vårkorn avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
OmrådeA+BA+BSverigeSverige
År / Sort kg/ha2023202220232022
EKO LmS Cresendo3309549133095414
EKO KWS Thalis113-113-
EKO Prospect9710997111*
EKO Shetty130113*103111*
EKO Ellinor99118*99116*
EKO Severi74*-74*-
EKO Laureate115115*115114*
EKO LmS RGT Planet96117*96117*

Källa: EKO Officiella försök år 2022-2023, rel.tal jämfört med mätare LmS Cresendo = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO vårkorn avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
OmrådeA+BA+BSverigeSverige
År / Sort kg/ha2023202220232022
EKO LmS Cresendo3309549133095414
EKO Laureate115115*115114*
Källa: EKO Officiella försök årsvis år 2022-2023, rel.tal jämfört med mätare LmS Cresendo = 100. Område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO vårkorn odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2019-2023EKO LmS CresendoEKO ProspectEKO ShettyEKO EllinorEKO SeveriEKO Laureate
Protein, %11,6−0,2−0,8−0,3−0,1−0,6
Rymdvikt, g/l666+15+7+8−12+4
Tusenkornvikt, g53,5−2,7−0,1−1,1−10,9+1,2
Stärkelse, %61,2+/-0+0,3+0,4−1,3+0,6
Strålängd, cm73−9−13−6−8−10
Stråstyrka, %92+5+4+2−5+3
Stråbrytning, %14−4−6−3+29−5
Ogräs, vikt g/m2115,9-+31,3+68,6+23,6+52,2
Ogräs, % marktäckning11−2+/-0−2−1−1
Mognadstid, dag106−2−1−1−8+/-0
.
Sjukdom
Kornrost, %3+1+3−2+6−1
Sköldfläcksjuka, %0+1+1+/-0+1+1
Bladfläcksjuka, %1+/-0+/-0+/-0+1−1
Källa: EKO Officiella försök år 2019-2023. Jämförelse med mätare LmS Cresendo. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd.

Norrland EKO vårkorn/havre

Norrland EKO vårkorn/havre – avkastning länsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2018-2022 EKO
Område NorrlandACBDYZNorrland
År / Sort kg/ha2018-20222018-20222018-20222018-20222018-2022
EKO LmS Judit - vårkorn44562876390943513866
EKO Aukusti - vårkorn105113105104106
EKO Severi - vårkorn107117*109110111*
EKO Mainio - vårkorn101105105107105
EKO Cilla - havre72111939594
EKO Niklas - havre75111908991
Källa: EKO Officiella försök vårkorn/havre Norrland år 2018-2022, rel.tal jämfört med mätare EKO LmS Judit = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare. Vårkorn/havre mäts i samma tabell.

Norrland EKO vårkorn/havre – avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2018-2022 EKO
Område Norrland
År / Sort kg/ha201820192020202120222018-2022
EKO LmS Judit - vårkorn332241603628304151633866
EKO Aukusti - vårkorn98106102116111106
EKO Severi - vårkorn11211192119122111*
EKO Mainio - vårkorn10010398109114105
EKO Cilla - havre9975*909910894
EKO Niklas - havre8979929610191
Källa: EKO Officiella försök vårkorn/havre Norrland årsvis år 2018-2022, rel.tal jämfört med mätare LmS Judit = 100. Område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare. Vårkorn/havre mäts i samma tabell.

Norrland EKO vårkorn/havre – odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2018-2022EKO LmS Judit - vårkornEKO Aukusti - vårkornEKO Severi - vårkornEKO Mainio - vårkornEKO LmS Cilla - havreEKO Niklas - havre
Protein, %11,9−0,6−1,2−0,7+0,7+1,5
Rymdvikt, g/l667−5+5−9−73−81
Tusenkornvikt, g41+1,2+1,1−0,6−2,5−0,2
Stärkelse, %59,5+/-0+0,6−0,3--
Strålängd, cm64+3+/-0+1+12+15
Stråstyrka, %98−1+/-0−3−16−3
Stråbrytning, %15−2−2−3−12−11
Ogräs, vikt g/m2115,9−14,6−1,4−19,7+18,2+30,1
Ogräs, % marktäckning27−1+2+/-0+3+2
Mognadstid, dag84+/-0+5+1+7+6
.
Sjukdom
Rödsot, %----11+8
Bladfläcksjuka, %11−5−6−5--
Källa: EKO Officiella försök vårkorn/havre Norrland år 2018-2022. Jämförelse med mätare LmS Judit. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Vårkorn/havre mäts i samma tabell.