Ellinor

Vårkorn

  • Friskt vårkorn med hög avkastning
  • Långt strå
  • Bra motståndskraft mot kornrost

    Resistens: Mlo

Vårkornet Ellinor är en frisk sort med hög avkastning och ett långt strå. 2-rads foderkorn och medeltidig mognad. Innehar en låg proteinhalt med hög sorteringsgrad. Har ett långt strå med bra stråstyrka och liten tendens till stråbrytning samt god motståndskraft mot kornrost och bladfläcksjuka. Innehar Mlo-resistens.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

 

Vårkorn Ellinor är en frisk sort med hög avkastning och ett långt strå.