Mainio – Norrland & omr G

Vårkorn

  • Mycket tidigt 6-rads foderkorn
  • Bra stråegenskaper
  • Hög avkastning & Fina kärnkvaliteter

Vårkorn Mainio är ett mycket tidigt 6-rads foderkorn anpassat för odling i området G och Norrland. Sorten har något kortare strå, hög avkastning och låg tendens till strå- och axbrytning vilket gör den till ett extra intressant. Lägg därtill egenskaperna hög proteinhalt, bra rymdvikt och resistens mot mjöldagg.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.