Resultat för tidigt vårkorn/ Norrland/EKO Norrland

Tidigt vårkorn – avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
Behandlat / Område Tidigt vårkornSverigeSverige
Sort kg/ha / År20232022
Syntetisk mätare44385236
Severi (6r)82*102
Tuomas (6r)76*82
KWS Thalis103-
LmS Anneli (2r)118*106

Källa: Officiella försök år 2022-2023, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Anneli och Severi) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Tidigt vårkorn – avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2019-2023
Område Tidigt vårkornSverigeSverigeSverigeSverigeSverigeSverige
Sort kg/ha / År201920202021202220232019-2023
Syntetisk mätare605369634444544144385462
Severi (6r)102108949882*98
Tuomas (6r)--1067976*86
LmS Anneli (2r)9892106102118102
Källa: Officiella försök årsvis år 2019-2023, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Anneli och Severi) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Tidigt vårkorn – odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2019-2023 Tidigt vårkorn
Behandlat Syntetisk mätareSeveriTuomasLmS Anneli (2r)
Protein, %13−0,8−0,1+0,8
Rymdvikt, g/l658−13−24+13
Tusenkornvikt, g50,1−4+0,4+4
Stärkelse, %59,7+1,1+0,2−1,1
Strålängd, cm63−1+3+2
Stråstyrka, %91+4+5−4
Stråbrytning, %24+4−20−4
Mognadstid, dagar98+/-0+/-0+1
Axbrytning, %7+3+6−3

Källa: Officiella försök år 2019-2023, behandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Anneli och Severi).

Tidigt vårkorn – graderingsförsök

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2019-2023 Tidigt vårkorn
Behandlat Syntetisk mätareSeveriTuomasLmS Anneli (2r)
Mognadstid, dagar102−1+/-0+1
Stråstyrka, %89+/-0+2+/-0
Sjukdomar
Mjöldagg, % 4+/-0+21+1
Kornrost, %11+3+5−2
Källa: Officiella försök år 2019-2023, obehandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Anneli och Severi).

Norrland – avkastning länsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2019-2023 länsvis Norrland
Område Y-län kg/haZ-län kg/haAC-län kg/haBD-län kg/ha
Sort kg/ha / år
LmS Judit (6r)5474591655054418
Mainio (6r)111*102105102
Severi (6r)105100115*108
Tuomas (6r)116*116131*121
LmS Anneli (2r)111*110114*110
Källa: Officiella försök vårkorn Norrland år 2019-2023, obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit = 100. *= Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Norrland – avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område 2019-2023 årsvis Norrland
Sort kg/ha / år201920202021202220232019-2023
LmS Judith (6r)577051104800632746295311
Severi (6r)109*98113*10793105
Mainio (6r)106105107106108106
Tuomas (6r)--120*117129*121*
LmS Anneli (2r)109*110109108125*111*
Källa: Officiella försök Norrland årsvis år 2019-2023, obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Norrland – odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2019-2023 - Norrland
Obehandlat LmS Judit (6r)Severi (6r)Tuomas (6r)Mainio (6r)
Råprotein, %12,5-1,0−0,9-0,5
Stärkelse, % av ts59,5+0,8+0,6-0,3
Strålängd, cm70+2+6+1
Stråstyrka, %83+12+14+13
Stråbrytning, %27−11−22−18
Mognad,dagar90+5+2+1
Axbrytning, %39−19−9+15
Sjukdom
Bladfläcksjuka, %17-13−13-9
Källa: Officiella försök Norrland år 2019-2023, obehandlat. Stråbrytning: 100-0, 100 = allt brutet. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Judit

EKO Norrland – avkastning länsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6
År 2019-2023 EKO
Område EKO Norrland länsvisACBDYZNorrland
År / Sort kg/ha2019-20232019-20232019-20232019-20232019-2023
Vårkorn
EKO LmS Judit42832972392446594001
EKO Severi106115111105109
EKO Mainio105103107107106
Havre
EKO Niklas68*117*899090
EKO LmS Cilla65*1129310094
Källa: Officiella försök vårkorn EKO Norrland år 2019-2023, obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit = 100. *= Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO Norrland – avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2019-2023 EKO
Område EKO Norrland
År / Sort kg/ha201920202021202220232019-2023
Vårkorn
EKO LmS Judit416036283041516339814001
EKO Severi1119211912295109
EKO Mainio10398109114106106
Havre
EKO Niklas7992961018290
EKO LmS Cilla75909910810494
Källa: Officiella försök Norrland årsvis år 2019-2023, obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO Norrland – odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
EKO NorrlandVårkornVårkornVårkornHavre
År 2019-2023EKO LmS JuditEKO SeveriEKO MainioEKO Niklas
Protein, %12−1,1−0,7+1
Rymdvikt, g/l659+5−7−77
Tusenkornvikt, g41,4+0,6−0,3+0,5
Stärkelse, %59,5+0,6−0,3-
Strålängd, cm64+1+2+16
Stråstyrka, %98+1+1−1
Stråbrytning, %8−1−4−7
Ogräs, vikt g/m2115,9−1,4−19,7+30,1
Ogräs, % marktäckning27+3+1+5
Mognadstid, dag85+5+1+7
Sjukdom
Bladfläcksjuka, %7−4−3−4
Källa: Officiella försök Norrland år 2019-2023, obehandlat. Stråbrytning: 100-0, 100 = allt brutet. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Judit