Vårkorn – Tidigt vårkorn & Norrland

Avkastning – Tidigt vårkorn

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
Tidigt vårkorn
Behandlat / OmrådeSverigeSverige
Sort kg/ha / År20222021
Syntetisk mätare52364090
Severi102102
LmS Judit9283*

Källa: Officiella försök år 2021-2022, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kannas, LmS Anneli och Severi) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Avkastning årsvis – Tidigt vårkorn

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2018-2022 Tidigt vårkorn
Område SverigeSverigeSverigeSverigeSverigeSverige
Sort kg/ha / År201820192020202120222018-2022
Syntetisk mätare383557707050409052365146
Severi (6r)96106107102102103
LmS Judit (6r)90*9010283*9292

Källa: Officiella försök årsvis år 2018-2022, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kannas, LmS Anneli och Severi) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper – Tidigt vårkorn

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2018-2022 Tidigt vårkorn
Behandlat Syntetisk mätareSeveriLmS Judit
Protein, %13,3−1+0,2
Rymdvikt, g/l620−2−13
Tusenkornvikt, g48,3−2,2−3,8
Stärkelse, %58,6+0,9−0,1
Strålängd, cm68−1−1
Stråstyrka, %82+/-0−3
Stråbrytning, %18+/-0+13
Mognadstid, dagar96+/-0−2
Obehandlat
Bladfläcksjuka, %12−3+8
Mjöldagg, %14−12+22

Källa: Officiella försök år 2018-2022. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Kannas, LmS Anneli och Severi). Sjukdomar obehandlat.

Avkastning länsvis – Norrland

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2018-2022 Norrland
Område Y-län kg/haZ-län kg/haAC-län kg/haBD-län kg/ha
Sort kg/ha / år
LmS Judit (6r)5209572954964209
Mainio (6r)1029910698
Aukusti (6r)110*104107106
Severi (6r)103101111104
Källa: Officiella försök vårkorn Norrland år 2018-2022. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit = 100. *= Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Avkastning årsvis – Norrland

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område Norrland
Sort kg/ha / år201820192020202120222018-2022
LmS Judith (6r)393657705110480063275190
Aukusti (6r)9298107105102102
Severi (6r)106109*98113*107107*
Mainio (6r)95106105107106105
Källa: Officiella försök Norrland årsvis år 2018-2022 i flerårsresultat medelvärde. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper – Norrland

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2018-2022 - Norrland
Behandlat LmS Judit (6r)Aukusti (6r)Severi (6r)Mainio (6r)
Protein, %12,4−0,4−1,1−0,5
Stärkelse, % av ts59,4+/-0+0,9−0,2
Strålängd, cm70+3+1+/-0
Stråstyrka, %81+10+13+9
Stråbrytning, %30−11−15−17
Mognad,dagar90+/-0+5+1
Källa: Officiella försök Norrland år 2018-2022. Stråbrytning: 100-0, 100 = allt brutet. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Judit