Resultat för tidigt vårkorn och Norrland

Tidigt vårkorn – avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
Behandlat / OmrådeSverigeSverige
Sort kg/ha / År20232022
Syntetisk mätare44385236
Severi (6r)82*102
Tuomas (6r)76*82
KWS Thalis103-
LmS Anneli (2r)118*106

Källa: Officiella försök år 2022-2023, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Anneli och Severi) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Tidigt vårkorn – avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2019-2023
Område SverigeSverigeSverigeSverigeSverigeSverige
Sort kg/ha / År201920202021202220232019-2023
Syntetisk mätare605369634444544144385462
Severi (6r)102108949882*98
Tuomas (6r)--1067976*86
LmS Anneli (2r)9892106102118102
Källa: Officiella försök årsvis år 2019-2023, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Anneli och Severi) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Tidigt vårkorn – odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2019-2023
Behandlat Syntetisk mätareSeveriTuomasLmS Anneli (2r)
Protein, %13−0,8−0,1+0,8
Rymdvikt, g/l658−13−24+13
Tusenkornvikt, g50,1−4+0,4+4
Stärkelse, %59,7+1,1+0,2−1,1
Strålängd, cm63−1-+3+2
Stråstyrka, %91+4+5−4
Stråbrytning, %24+4−20−4
Mognadstid, dagar98+/-0+/-0+1

Källa: Officiella försök år 2019-2023, behandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Anneli och Severi).

Tidigt vårkorn – graderingsförsök

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2019-2023
Behandlat Syntetisk mätareSeveriTuomasLmS Anneli (2r)
Mognadstid, dagar102−1+/-0+1
Stråstyrka, %89+/-0+2+/-0
Sjukdomar
Mjöldagg, % 4+/-0+21+1
Kornrost, %11+3+5−2
Källa: Officiella försök år 2019-2023, obehandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Anneli och Severi).

Norrland – avkastning länsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2019-2023 Norrland
Område Y-län kg/haZ-län kg/haAC-län kg/haBD-län kg/ha
Sort kg/ha / år
LmS Judit (6r)5474591655054418
Mainio (6r)111*102105102
Severi (6r)105100115*108
LmS Anneli (2r)111*110114*110
Källa: Officiella försök vårkorn Norrland år 2019-2023, obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit = 100. *= Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Norrland – avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område Norrland
Sort kg/ha / år201920202021202220232019-2023
LmS Judith (6r)577051104800632746295311
Severi (6r)109*98113*10793105
Mainio (6r)106105107106108106
LmS Anneli (2r)109*110109108125*111*
Källa: Officiella försök Norrland årsvis år 2019-2023, obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Norrland – odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2019-2023 - Norrland
Behandlat LmS Judit (6r)Severi (6r)Mainio (6r)LmS Anneli (2r)
Råprotein, %12,5-1,0-0,5+0,4
Stärkelse, % av ts59,5+0,8-0,3+0,2
Strålängd, cm70+2+1+5
Stråstyrka, %83+12+13+4
Stråbrytning, %27−11−18−19
Mognad,dagar90+5+1+6
Sjukdom
Bladfläcksjuka, %17-13-9-14
Källa: Officiella försök Norrland år 2019-2023, obehandlat. Stråbrytning: 100-0, 100 = allt brutet. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Judit