Vårkorn – Tidigt vårkorn & Norrland

Avkastning – Tidigt vårkorn

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
Tidigt vårkornTidigt vårkornTidigt vårkorn
Obehandlat / OmrådeSverigeSverige
År / Sort kg/ha20212020
Syntetisk mätare39026697
Severi92108
LmS Judit85107
LmS Anneli12497
Tidigt vårkornTidigt vårkorn
Behandlat / OmrådeSverigeSverige
År / Sort kg/ha20212020
Syntetisk mätare40906652
Severi102113
LmS Judit83*109
LmS Anneli11596

Källa: Officiella försök 2020 och 2021, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kannas, LmS Anneli och Severi) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Avkastning årsvis – Tidigt vårkorn

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
2017-2021 Tidigt vårkorn
Område SverigeSverigeSverigeSverigeSverigeSverige
År / Sort kg/ha201720182019202020212017-2021
Syntetisk mätare568238355770705040905247
Severi (6r)10596106107102104
LmS Judit (6r)9390*901028393
LmS Anneli (2r)102115*10391115103

Källa: Behandlat Officiella försök årsvis 2017-2021, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kannas, LmS Anneli och Severi) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper – Tidigt vårkorn

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6
2017-2021 Tidigt vårkorn
Behandlat Syntetisk mätareSeveriLmS JuditLmS Anneli
Protein, %13,1−1+0,2+0,9
Rymdvikt, g/l606-3-11+15
Tusenkornvikt, g47,2-1,9-3,4+5,4
Stärkelse, %58,3+0,9+/-0-0,8
Strålängd, cm73−1−1+3
Stråstyrka, %82+/-0−3+3
Stråbrytning, %26+3+15−7
Mognadstid, dagar98+1+/-0+1
Obehandlat
Bladfläcksjuka, %9−1+2-2
Mjöldagg, %18−14+28−13

Källa: Officiella försök 2017-2021. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Kannas, LmS Anneli och Severi). Sjukdomar obehandlat.

Avkastning länsvis – Norrland

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9
2017-2021 Norrland
Område Y-län kg/haY-län dagarZ-län kg/haZ-län dagarAC-län kg/haAC-län dagarBD-län kg/haBD-län dagar
År / Sort kg/ha2017-20212017-20212017-20212017-20212017-20212017-20212017-20212017-2021
LmS Judit (6r)5454905214103567197346494
Mainio (6r)10490981071109710396
Aukusti (6r)10192961051079710296
Severi (6r)113*94104108108102101100
LmS Anneli (2r)111*98109112102105107103
Källa: Officiella försök vårkorn Norrland år 2017-2021. Indelning länsvis med mognadsdagar från sådd till mognad. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit = 100. *= Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Avkastning årsvis – Norrland

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område Norrland Norrland Norrland Norrland Norrland Norrland
År / Sort kg/ha201720182019202020212017-2021
LmS Judith (6r)617339365770511048005116
Mainio (6r)-95106105107104
Aukusti (6r)1059298107105102
Severi (6r)115106109*98113*108*
LmS Anneli (2r)100103109*110109*107
Källa: Officiella försök Norrland årsvis 2015-2019 i flerårsresultat medelvärde. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper – Norrland

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
2017-2021 - Norrland
Behandlat LmS Judit (6r)Mainio (6r)Aukusti (6r)Severi (6r)LmS Anneli (2r)
Protein, %12,4-0,5-0,5-1,1+0,5
Stärkelse, % av ts59,3-0,2+0,1+0,9+0,5
Strålängd, cm72+/-0+4+1+3
Stråstyrka, %82+7+5+13+/-0
Stråbrytning, %32-17-11-17-21
Mognad,dagar90+1+/-0+5+6
Källa: Officiella försök Norrland år 2017-2021. Stråbrytning: 100-0, 100 = allt brutet. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Judit