Alsikeklöver

Mellangröda, kvävefixerande, 2-/flerårig

  • Alsikeklöver är bra vid låga fosforklasser och pH-värden
  • Klarar fuktiga förhållande
  • Köldtålig

Alsike clover, Trifolium hybridum

Alsikeklöver som mellangröda är en kvävefixerande (2 år/flerårig) och omtyckt art av pollinatörer. Med sitt långsammare växtsätt ger den mindre grönmassa än ex rödklöver. Dock fungerar den mycket bra vid låga fosforklasser och pH-värden. Arten klarar fuktiga förhållande, men är mindre bra på torka, och är ett huvudalternativ för klöverarter vid odling på mulljord. Skall mellangrödan användas till utfodring tänk då på att alsikeklöver kan vara känsligt och att ett för högt intag bland annat kan leda till ljuskänslighet och leverskador hos betande djur.

Risk finns att uppföröka betcystnematod.

Tips! Kan sås med bredspridare men en grund sådd med fröplacering är att föredra. Gödning med kalium och fosfor är också en fördel på svag jord.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor