Vitsenap

Mellangröda, ej kvävefixerande, 1-årig

  • Vitsenap med stort rotsystem
  • Tar upp kväve
  • God ogräskonkurrens

White mustard, Sinapis alba

Vitsenap är en ej kvävefixerande 1-åring med stort rotsystem. Den har god förmåga att ta upp kväve samt konkurrera med ogräs. Det finns olika saneringsklasser för betcystnematod. Klass 1 sanerar över 90% och rek. vid både höga och låga nematodförekomster. Har man inga problem fungerar en klass 2 bra. För att bilda tillräcklig grönmassa av vitsenap kan 40-60 kg kväve på hösten krävas. Utvintrar normalt.

Vitsenap uppförökar klumprotsjuka och rek. inte i växtföljd med oljeväxter.

Tips! Etablering sker genom bredspridning eller förplacering innan skörd av huvudgröda eller direkt efter skörd.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor