Kärringtand

Mellangröda, kvävefixerande, 2-/flerårig

  • Kärringtand är köld- och torktålig
  • Skonsam mot insåningsgrödan
  • Högt fodervärde, omtyckt av pollinerare

Birdsfoot Trefolium, Lotus comiculatus

Kärringtand är en kvävefixerande (2 år/flerårig) mellangröda med långsam etablering. Den är därigenom mycket skonsam mot insåningsgrödan och rekommenderas till jordar med högre pH ca 6-7,5. Kärringtanden tolererar torka bra via sitt djupa rotsystem. I blandningar med andra arter som har snabb groning och utveckling bör utsädesmängden ökas. Fröplaceringen vid sådd kan läggas grundare för en snabbare uppkomst.

Angrips av Rhizoctonia och fusariumrotröta.

Tips! Sådd i fint såbruk, har en långsam groning. Konkurrerar mindre bra i starten med andra arter.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor