Grävklöver

Mellangröda, kvävefixerande, 1-årig

  • Grävklöver är lågväxande, krypande
  • Bra som bottengröda i stråsäd och radsådda grödor
  • Ogräskonkurrent

Sub clover, Trifolium subrerraneum

Grävklöver är en kvävefixerande 1-årig klöver med lågväxande, krypande växtsätt som ger en otroligt god marktäckande förmåga med stoloner/utlöpare. Den ettåriga baljväxten övervintrar om sådd sker från juli-sep. Grävklöver (f d Subklöver) kan odlas på näringsfattiga jordar under både blöta och torra förhållande med pH runt 5,5-6,5. Passar till bottengröda i stråsäd och till radsådda grödor för att täcka mark mellan raderna. Tillväxten ökar när stråsäden tröskats då konkurrensen om näringen minskar.

Risk finns att uppföröka betcystnematod.

Tips! Använd bredsådd eller sådd med fröplacering.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor