Luddvicker

Mellangröda, kvävefixerande, 1-årig

  • Luddvicker har snabb tillväxt på våren
  • Snabb kväveleverans vid nedbrytning
  • Köldtålig

Hairy vetch, Vicia villosa

Luddvicker är en kvävefixerande 1-årig art med mycket hög tillväxt på våren och gott förfruktsvärde via snabb kväveleverans. Den är köldtålig (-15°C), övervintrar höstsådd från sen aug, sep i södra/mellersta Sverige. Vid tidigare sådd finns risk att den utvintrar. Luddvicker passar bra som förfrukt till grödor med sen vårsådd. Den har viss alleopatisk verkan och är skuggtålig samt kan till viss grad infekteras av ärtrotröta, rotröta och fusariumrotröta.

Tips! Luddvicker sås med bredspridning eller optimalt med fröplacering.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor