Honungsört

Mellangröda, ej kvävefixerande, 1-årig

  • Honungsört är torktålig
  • Hög nektarproduktion
  • Ogräskonkurrens

Honey herb, Phacelia tanacetifolia

Honungsört är en ej kvävefixerande 1-årig ört med mycket hög nektar- och pollenproduktion och mycket liten risk för uppförökning av växtföljdsjukdomar. Den fixerar inte kväve men har förmågan att ta upp och snabbt släppa kväve efter frost eller nedbrytning. Honungsört har god rotutveckling och snabb tillväxt men är mycket frostkänslig varför sådd (för höstsådd i huvudgröda) bör ske i mitten av augusti för att få en kraftig gröda innan frosten. Honungsört tål inte avslagningar vilket är viktigt att tänka på vid samodling och skörd av huvudgröda.

Kan uppföröka verticilium.

Tips! Kan sås både genom bredspridning innan skörd av huvudgröda eller med fröplacering efter skörd. Kräver mörker för att gro varvid myllning är att föredra vid sådd.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor