Humlelusern

Mellangröda, kvävefixerande, 1-årig

  • Humlelusern är torktålig & härdig
  • Kan odlas på näringsfattiga jordar
  • Passar även jordar med högt pH

Yellow trefoil, Medicago lupulina

Humlelusern är en 1-årig kvävefixerande baljväxt som i praktiken blir flerårig genom enorm självsådd. Har liknande krav som blålusern och fungerar bra på näringsfattiga jordar samt kan odlas på jordar med högt pH. Humlelusern har en medelsnabb växtstart och är därmed skonsam mot insåningsgrödan.

Kan uppföröka ärtrotröta.

Tips! Kan sås på våren i växande gröda eller bredspridas innan eller i samband med skörd. Risk finns vid insådd på våren att arten drösar och bildar en framtida ogräsproblematik.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor