Purrhavre

Mellangröda

  • Purrhavre med alleopatisk förmåga
  • Mycket god strukturförbättrare
  • Växer under torra förhållande

Avena strigosa

Purrhavre är en, ej kvävefixerande (1-årig), djuprotad havreart med god alleopatisk effekt på ogräs och mindre känslig mot vissa nematodarter. Den konkurrerar med huvudgrödan om sådd sker i långsamsträckande huvudgröda. Purrhavre har en låg C:n kvot.

Undvik havre som efterföljande gröda på grund av risken för inblandning. Kan bli ett ogräs om drösning sker före utvintring.

Tips! Etablering sker med bredsådd eller fröplacering.

 

Vid köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.