Westerwoldiskt rajgräs

Mellangröda, ej kvävefixerande, 1-årig

  • Westerwoldiskt rajgräs ett snabbväxande marktäckande gräs
  • Konkurrensstark
  • Främst till sådd efter skörd på hösten

Westerwolth rye grass, Lolium multiflorum lam. westeroldicum

Westerwoldiskt rajgräs, ej kvävefixerande (1-år), är det mest konkurrensstarka och snabbväxande gräset. Det fryser normalt bort under vintern och tar effektivt upp kväve samt täcker marken under hösten. Westerwoldiskt rajgräs används främst till eftersådd efter tidigt skördade grönsaker. Insådd i huvudgröda rekommenderas inte då gräset snabbt går upp i ax och riskerar att fröa och bli ett ogräsproblem.

Westerwodliskt rajgräs är bra på att ta upp restkväve på hösten efter skörd av huvudgröda.

Tips! Etableras genom bredspridning eller med fröplacering efter skörd av huvudgröda.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor