Fodermärgkål

Mellangröda, ej kvävefixerande, 1-årig

  • 1-2 årig beroende på sort
  • Utmärkt som viltfoder i renbestånd eller blandning
  • Sort finns med klumprotresistens

Forage kale, Brassica oleracea

Mellangröda fodermärgkål är en 1-2 årig kålplanta (beroende på sort) som utvecklar sig snabbt och ger foder direkt som grönmassa och indirekt genom alla insekter som trivs i kålväxten. Plantan har kraftig stam med stora blad och används som viltgröda. Den tillhör Brassica-släkten men är generellt mer tolerant mot sjukdomar än sina närbesläktade arter. Fodermärgkål kan odlas i renbestånd eller tillsammans med andra arter och passar på väldränerad jord med bra näringsstatus. För optimal odling bör markens pH ligga mellan 6-7.

Sås från maj-juli.

Tips! Etablering sker i bredsådd eller med fröplacering i kanten av fält t.ex. kant- eller skyddszon.

 

Vid köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.