Gul Sötväppling

Mellangröda, kvävefixerande, 2-/flerårig

  • Gul sötväppling har hög torktålighet
  • Hög vinterhärdighet
  • Goda struktureffekter

Yellow sweet clover, Melilotus officinalis

Gul sötväppling är kvävefixerande (2 år/flerårig), har en långsam utveckling och är skonsam som insåningsgröda under etableringstiden. Den kräver ett pH-värde på över 6,2.
Arten ger goda struktureffekter, har en hög torktålighet och en god vinterhärdighet. Den har god tolerans mot stående vatten men tål avslagningar dåligt.

Kan till viss grad infekteras av ärtrotröta och är en fosfor och kaliumkrävande gröda.

Tips! Vid sådd är fröplacering att föredra. Du kan även bredsprida men får lätt ett varierande resultat. Väl etablerad är arten otroligt konkurrensstark och kan i svaga bestånd av stråsäd konkurrera ut huvudgrödan. Fröerna kan leva länge i marken och varje planta bildar många frö, detta innebär att de snabbt bildar en stor fröbank om man är oförsiktig.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor