Solros

Mellangröda

  • Solros värmeälskande och torktålig
  • Högväxande
  • Kräver var jord vid sådd

Sunflower, Helianthus

Solros är en högväxande och värmeälskande art med stor oljerik blomma som attraherar insekter och fåglar. Den kräver sådd i varm jord och kan odlas på de flesta jordtyper samt utvintrar.

Solros bör undvikas i växtföljd med raps där risk för uppförökning av sclerotinia angrepp finns.

Tips! Etablering sker i bredsådd eller med fröplacering i kanten av fält t.ex. kant- eller skyddszon.

 

Vid köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.