Kummin

Mellangröda, ej kvävefixerande, 2-/flerårig

  • Kummin är lågväxt
  • Långsamväxande ört
  • Mycket vinterhärdig

Caraway, Carum carvi

Kummin är en lågväxt, ej kvävefixerande, 2-årig ört som passar väl att samblanda med gräs och baljväxter. Den är smaklig för betande djur och blommar andra året efter anläggning. Kummin kräver ett pH mellan 6,0-7,0 och trivs bäst på fuktig näringsrik jord. Den har en långsam utveckling och passar bäst i fleråriga blandningar. Klarar både torra och blöta förhållanden bra och växer bra vid låga temperaturer.

Tips! Sådd på våren med bredspridning i växande gröda eller i samband med sådd med fröplacering. Odlas på mark med lång liggtid t.ex. kant- och skyddszoner.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor