Foderråg

Mellangröda, ej kvävefixerande, 1-årig

  • Bra marktäckning
  • Förbättrad jordstruktur i övre 0-25 cm jordlager
  • Lägre risk för fröbildning

Forage rye, Pabulum siliginis

Mellangröda foderråg uppskattas som bete av viltet. Har en stor tillväxt på hösten, konkurrerar bra med gräsogräsen och sås med fördel in på hösten efter skörd av huvudgröda. Betas eller skördas som grovfoder på senhösten och vid goda förutsättningar finns möjlighet att ta en andra skörd på våren innan ny etablering av huvudgröda sker.

 

Tips! Sås med bredsådd eller med fröplacering.

 

Vid köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.