Foderråg

Mellangröda, ej kvävefixerande, 1-årig

  • Bra marktäckning
  • Förbättrad jordstruktur i övre 0-25 cm jordlager
  • Lägre risk för fröbildning

Forage rye, Secale Cereale

Mellangröda foderråg uppskattas som bete av viltet. Har en stor tillväxt på hösten, konkurrerar bra med gräsogräsen och sås med fördel in på hösten efter skörd av huvudgröda. Betas eller skördas som grovfoder på senhösten och vid goda förutsättningar finns möjlighet att ta en andra skörd på våren innan ny etablering av huvudgröda sker.

Med fördel används i detta avseende Populationssorter med stor biomassaproduktion. Testa vår sort SU Bebop som lämpar sig väl för ändamålet.

 

Tips! Sås med bredsådd eller med fröplacering.

 

Vid köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.