Oljerättika

Mellangröda, ej kvävefixerande, 1-årig

  • Oljerättika har stort, djupt rotsystem
  • Möjlig som biosanerande gröda
  • Hög biomassaproduktion

Oil Radish, Raphanus sativus

Oljerättika är en, ej kvävefixerande 1-årig, kålväxt med stort rotsystem som har god kväveupptagningsförmåga och ogräskonkurrens. Olika saneringsklasser för betcystnematod. Klass 1 sanerar över 90% och rek. vid både höga och låga nematodförekomster. Saknas problem fungerar en klass 2 bra.

Oljerättikan kan behöva 40-60 kg kväve på hösten för att få en ordentlig grönmassa. Den rek. ej som mellangröda om det finns oljeväxter i växtföljden p g a risken för uppförökning av klumprotsjuka.

Utvintrar normalt men är något mer frosttålig än vitsenap.

Tips! Bredspridning innan skörd alternativt fröplacering efter skörd.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor