Fodervicker

Mellangröda, kvävefixerande, 1-årig

  • Fodervicker är en snabbväxande baljväxt
  • Aggressivt, tätt växtsätt
  • God ogräskonkurrent

Common vetch, Vicia sativa

Fodervicker är en kvävefixerande 1-årig snabbväxande baljväxt med aggressivt, tätt växtsätt vilket ger en god ogräskonkurrens och en stor grönmassa. Den har även en stor rotvolym med ett djupgående rotsystem. Fodervicker odlas med fördel tillsammans med andra arter för att inte riskera liggsäd. Den passar mindre bra på torra näringsfattiga jordar och fryser bort vid ca -10° C. Föredrar jord med neutralt pH.

Fodervicker kan till viss grad infekteras av ärtrotröta, rotröta och fusariumrotröta.

Tips! Fodervicker sås med bredspridning eller optimalt med fröplacering.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor